Naše služby

Veškerou zdravotní péči provádíme u registrovaných pacientů. U neregistrovaných pouze v akutních případech.

Smluvními pojišťovnami jsou: 

 • 111 VZP (od 1.1.2022)
 • 201 VOZP (od 1.3.2022)
 • 205 CPZP (od 1.3.2022)
 • 211 ZPMV (od 1.2.2022)
 • 213 RBP (od 1.2.2022)

Prohlídky u registrovaných pacientů:

 • Vstupní prohlídky u nově registrovaných pacientů a následně preventivní prohlídky po 2 letech 
 • Dispenzární prohlídky u chronicky nemocných včetně diabetiků – po 3 až 6 měsících u vybraných nemocí 
 • Pracovnělékařské prohlídky do zaměstnání – vstupní, periodické (pouze pro práce zařazené v Kategorii 1, bez rizik ohrožení zdraví – blíže viz odkaz PLS) 
 • Sestavení plánu péče
 • Konzultace sepsání dokumentu- Dříve vyslovené přání
 • Konzultace ošetřovného, ZTP, ID a jiných sociálních dávek

Laboratorní vyšetření dostupná v ordinaci (tzv. POCT): 

 • CRP = protein akutní fáze, k vyloučení bakteriálního zánětu 
 • INR = QUICK, ke kontrole účinnosti léčby warfarinem
 • Chemický rozbor moče = prováděné v rámci prevence, či při močových potížích
 • TOKS = test na okultní krvácení do stolice v rámci prevence rakoviny tl. střeva
 • FW = sedimentace krve k vyloučení zánětu a jiných závažných onemocnění
 • Glykémie = aktuální hodnota glykemie v krvi 
 • D-dimery = k vyloučení hluboké žilní trombózy
 • T-troponin = k vyloučení akutního postižení srdce (infarkt)

Další přístrojová diagnostika dostupná v ordinaci:

 • EKG = elektrokardiograf 
 • TK-Holter = ambulantní monitorování tlaku 
 • Saturace krve 
 • Otoskopické vyšetření uší 

Léčebné možnosti dostupné přímo v ordinaci:

 • Aplikace intramuskulárních injekcí 
 • Aplikace intradermálních pupenů v oblasti páteře 
 • Provádění převazů akutních i chronických ran
 • Vytahování stehů po operacích a jiné drobné zákroky potřebné k ošetření
 • Aplikace intravenozní infuze, pouze jako samoplátce

Další služby:

 • Očkování – očkujeme pouze zdravé klienty a po očkování je doporučeno vyčkat alespoň 30 minut v čekárně kvůli možné nežádoucí reakci 
 • Návštěvní služba lékaře či zdravotní sestry v domácnosti pacienta v indikovaných případech (vždy po telefonické domluvě) 
 • Vypisování návrhů pro lázeňskou péči, pro potřeby MSSZ, pojistné události apod. 
 • Posuzování zdravotního stavu pro vydání různých potvrzení (ŘP, ZP apod.)