Ceník

Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění dle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách-372/ 2011Sb. § 45 odst. (2))

1.  Lékařská prohlídka na žádost pacienta za účelem vystavení/prodloužení:  – řidičského průkazu, průkazu sportovce, zbrojního průkazu 850,-
2. Lékařská prohlídka na žádost pacienta za účelem vystavení/prodloužení:   – zdravotního průkazu (potravinářského průkazu)  700,-
3. Pracovnělékařská prohlídka uchazeče o zaměstnání na žádost zaměstnavatele (vstupní): Pouze do zaměstnání bez rizikových faktorů a bez rizik ohrožení zdraví (kategorie práce 1)  1000,-
4. Pracovnělékařská prohlídka zaměstnance na žádost zaměstnavatele (periodická, mimořádná): Pouze do zaměstnání bez rizikových faktorů a bez rizik ohrožení zdraví (kategorie práce 1)  850,-
5. Administrativní výkon v osobním zájmu á 15 min. 150,-
6. Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 350,-
7. Vyhotovení kopie zdravotní dokumentace 600,-/30 minut + 8,-/1 stránku 
8. Oznámení úrazu pro pojišťovnu 350,-
9. Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 350,-
10. Vyplnění žádosti bankovní instituce či pojišťovny 500,-
11. Žádost o umístnění do ústavu soc. péče (domov důchodců, dům s PS apod.…):  500,-
12. Výplnění cizojazyčného dotazníku (pouze v Aj) 500,-
13. Prohlídka mimo ordinační hodiny, na vlastní žádost pacienta, po předchozí domluvě 1200,-/1 hodina
14. Konzultace zdravotního nálezu neregistrovaného pacienta na jeho žádost 500,-
15. Předoperační vyšetření před placenými zákroky  1500,-
16. Preventivní prohlídka mimo termín nároku z pojistného 1100,-
17. Vyšetření HIV na žádost pacienta 500,-
18. Vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta 300,-
19. Vyšetření stolice na OK (prevence rakoviny tlustého střeva) na žádost pacienta 350,-
20. Aplikace očkování na žádost pacienta 200,-
21. Aplikace injekce na žádost pacienta 150,-/1 injekce
platný ceník od 1.1.2024